Na czym polega transport w temperaturze kontrolowanej?


Niektóre towary ze względu na swoją specyfikę wymagają transportu w określonych warunkach, między innymi w temperaturze kontrolowanej.

Tego rodzaju przewóz wymaga od przewoźników dotrzymania szczególnych warunków, które powinny zostać zachowane przez cały czas transportu.

Dlatego też opcja „kontrolowanej temperatury” jest zdecydowanie bardziej kosztownym wariantem transportu niż przewóz standardowego kontenera morskiego.

Towary przewożone w temperaturze kontrolowanej

Towarami wymagającymi szczególnych warunków są przede wszystkim: artykuły spożywcze, ale również produkty medyczne oraz leki, kosmetyki, produkty chemiczne czy niejednokrotnie elektronika oraz materiały budowlane. Towary te w wyniku wahań i przekroczeń minimalnej lub maksymalnej temperatury, podczas przewozu mogą zmienić swoje właściwości i stać się zupełnie nieprzydatne do dalszego użycia, nie mówiąc już o ewentualnym wystąpieniu zagrożeń w postaci np. zmiany ich składu chemicznego.

Reefery

Usługi transportowe w warunkach temperatury kontrolowanej wykonuje się przy użyciu specjalistycznych nadwozi izotermicznych z agregatem lub kontenerów chłodniczych tzw. reeferów.

Zagadnienie wahań temperatury i zmieniających się warunków atmosferycznych jest bardzo istotne szczególnie w długotrwałym transporcie morskim. Ładunek przez okres nawet powyżej 45 dni może przekraczać wielokrotnie różne strefy klimatyczne. Kontenery typu reefer używane są do transportu towarów wymagających kontrolowanej temperatury m.in. owoców, warzyw, ryb i mięsa.

Transport kontenerów wykonywany w trybie temperatury kontrolowanej poddany jest rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa, do których zalicza się na przykład monitorowanie temperatury towaru na każdym etapie za pomocą urządzeń elektronicznych.

Przewóz w temperaturze kontrolowanej wymaga zachowania ciągłości założonej pierwotnie temperatury. Dlatego też kontener typu reefer, powinien być odpowiednio sprawdzony zarówno przed jak i w trakcie załadunku. Wymaga się, by był sprawny, suchy, najlepiej bezwonny, w dobrym ogólnym stanie technicznym.

Warto nadmienić, iż poza odpowiednią temperaturą bardzo istotne w przypadku niektórych towarów, szczególnie świeżych owoców i warzyw, jest ustawienie dodatkowych parametrów dotyczących odpowiedniej wentylacji czy poziomu wilgotności.

Niezbędne wyposażenie

Do poprawnego zrealizowania przewozu w temperaturze kontrolowanej wymagane jest wyposażenie środka transportu oraz jednostki ładunkowej
w odpowiednie urządzenia dodatkowe.

Niezbędne jest wyposażenie pojazdu w agregat naczepowy zwany inaczej gensetem. Agregaty prądotwórcze stosowane w transporcie drogowym kontenerów morskich zostały zaprojektowane i zbudowane tak, by w sposób ciągły i bezobsługowy zasilały agregat chłodniczy kontenera w energię elektryczną. Gensety mogą być mocowane na stałe w naczepie kontenerowej lub też wypożyczane na większości depotów kontenerowych w naszym kraju.

Na statkach natomiast kontener chłodniczy zostaje podłączony do specjalnych przyłączy elektrycznych, które przez cały okres podróży zapewniają agregatowi energię elektryczną niezbędną do utrzymania wymaganej wewnątrz kontenera temperatury.

Statki posiadają limitowaną liczbę miejsc/podłączeń dla kontenerów typu reefer, dlatego też warto odpowiednio wcześnie zadbać o zarezerwowanie u armatora takowego podłączenia.

Transport w temperaturze kontrolowanej wykonuje się poprzez utrzymanie temperatury w warunkach chłodniczych lub grzewczych. W zależności od specyfiki i właściwości towaru, produkt może zostać schłodzony do nawet -25 stopni C lub podgrzany i utrzymywany w temperaturze +25 stopni C. Ubezpieczenie cargo towaru transportowanego w warunkach temperatury kontrolowanej nie jest droższe, niż ubezpieczenie cargo towarów przewożonych w warunkach bez określenia temperatury

Rozwinięciem tematu przewozu w temperaturze kontrolowanej będą kolejne artykuły tematyczne, które wkrótce ukażą się na naszej stronie www.

Udostępnij:

Powrót